اهداف و چشم انداز

مجله علوم آزمایشگاهی رازی، نشریه رسمی دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با هدف اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مختلف علوم آزمایشگاهی و ارتقای سطح علمی پرسنل پزشک و پیراپزشک آغاز به کار کرده است. این مجله در نظر دارد با چاپ مقالات متعدد علمی در زمینه‌های مختلف علوم آزمایشگاهی و نیز چاپ دست‌آوردهای تحقیقات آزمایشگاهی و پزشکی گامی در جهت ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی به مردم بردارد. امید است، با حمایت اساتید، محققین، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، مجله علوم آزمایشگاهی رازی بتواند ضمن ارتقای کیفی سطح علمی و دانش آزمایشگاهی، در صحنه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حضور یافته و رسالت خود که ارایه هر چه بیشتر دست‌آورد‌ها و توانمندی‌های دانشمندان و فرزانگان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است را به جهان عرضه نماید.