شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم آزمایشگاهی رازی

نشریه رسمی دانشکده پزشکیِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

پذیرای مقالات ارزشمند شما فرهیختگان هستیم. 

 

این نشریه در قالب فصلنامه، به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) و منتشرکننده مقالات مرتبط با حوزه علوم آزمایشگاهی از قبیل: بیوشیمی، خون شناسی، میکروبیولوژی، ایمونولوژی، انگل شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، بیوتکنولوژی، ژنتیک، فیزیولوژی پزشکی و سایر موضوعات مرتبط با آزمایشگاه پزشکی می باشد.

 

مجله علوم آزمایشگاهی رازی پایبند به کلیه اصول کمیته بین الملی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی می باشد.

 

 مجله علوم آزمایشگاهی رازی انواع مقالات فارسی در قالب مقاله اصیل/ تحقیقاتی، مقاله مروری، گزارش کوتاه، گزارش موردی، نامه به سردبیر را به چاپ می رساند.